Link Building và cách xếp hạng của công cụ tìm kiếm

Link building và cách xếp hạng công cụ tìm kiếm

Liên kết (Links) là yếu tố đầu tiên được dùng để đánh giá xếp hạng của một trang trong cộng cụ tìm kiếm. Việc đếm các liên kết để đưa ra đánh giá cho một trang đã được áp dụng ở nhiều công cụ tìm kiếm, nhưng trong đó Google là một công cụ tìm kiếm đầu tiên tập trung mạnh vào việc phân tích các liên kết để cải thiện mức độ tiếp cận.

Rõ rằng ngoài các yếu tố khác, chúng ta có thể thấy rằng các liên kết và nội dung là một trong những yêu tố quan trọng cho việc nâng cao xếp hạng trong công cụ tìm kiếm của Google. Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm cho các liên kết của chúng ta có giá trị hơn những liên kết khác.  

Link building và cách xếp hạng công cụ tìm kiếm
Link building và cách xếp hạng công cụ tìm kiếm
  • Link quality – Chất lượng liên kết (backlink)

Nếu bạn bị bệnh, bạn sẽ tin lời khuyên của 5 bác sỹ hay từ 50 người lạ mà bạn gặp trên đường?
Trừ phi bạn có đã từng có một trải nghiệm thực sự tồi tệ với bác sỹ, nếu không bạn chắc chắn sẽ tin vào lời khuyên của bác sỹ. Thậm chí, dù cho bạn nhận được ít lời khuyên hơn thì bạn cũng chấp nhận chúng từ bác sỹ . Chất lượng của lời khuyên từ bác sỹ có sức thuyết phục hơn, vì vậy họ quan tâm nhiều hơn.

Đó cũng là cách mà công cụ tìm kiếm thực hiện. Họ sẽ thu thập tất cả điểm liên kết được trỏ tới các trang web (ngoại trừ các liên kết bị chặn hoặc sử dụng các phương thức nofollow – những liên kết này sẽ không ảnh hưởng tới việc đánh giá chất lượng). Sau đó họ sẽ đưa ra độ mạnh của từng liên kết từ đó đưa ra việc đánh giá chất lượng của liên kết.  

Thế nào là một liên kết chất lượng? Nó khó mà đưa ra một tiêu chí chung, trong một số trường hợp chúng ta chỉ có thể biết khi nhìn thấy nó. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng một liên kết từ một trang web lớn và uy tín sẽ có chất lượng cao hơn so với một liên kết mà bạn thấy trên một nhận xét nào đó trên blog. Hoặc một liên kết từ trang của người quen sẽ sẽ tốt hơn là từ một người la.

Tham khảo thêm dịch vụ backlink chất lượng của chúng tôi

  • Link text/anchor text

Amazon là một trang thương mại điện tử ưu tiên bán sách (“Books”), có hàng triệu điểm liên kết trỏ về nó. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng từ “books” được đưa vào các liên kết trỏ về Amazon thay vì “boats” hay những từ khác vì Amazon là trang web bán sách “books” chứ không phải bán tàu “boats”.

Các từ trong một liên kết (link text hoặc anchor text) là cách mà một trang web mô tả cho một trang web khác về nó. Khi chúng ta thêm “books” vào trong liên kết giống như chúng ta đang muốn nói “tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực book”. Đó là cách mà công cụ tìm kiếm nhìn thấy và đánh giá cho một liên kết của trang web.

Thông thường, chúng ta khó mà quyết định được những từ mà mọi người sử dụng để trỏ về trong liên kết của trang web vì thế sử dụng anchor text là một trong những cách tốt để bạn có thể định hướng cho mọi người.

  • Number of links – Số lượng liên kết

Rất nhiều trang web thấy rằng việc nhận được càng nhiều liên kết sẽ giúp thúc đầy thứ hạng trong công cụ tìm kiếm. Thậm chí nhiều hơn nếu chúng ta nhận được nhiều liên kết từ nhiều trang web khác nhau. Điều đó nghĩa là kết quả sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhận được 1000 liên kết từ 1000 trang web hơn là 1000 liên kết từ cùng một trang web.

Trong thời gian trước, tổng số liên kết trỏ sẽ đóng vai trò lớn thúc đấy thứ hạng trang web, nhưng hiện tại tầm quan trọng đã bị giảm dần vì các công cụ tìm kiếm đã học được cách đánh giá tốt hơn về chất lượng của các liên kết.

Các chiến thuật như viral linkbaiting , badges và widgets đều có thể có hiệu quả trong việc đảm bảo số lượng lớn các liên kết và đây cũng là các phương pháp mà công cụ tìm kiếm đã gợi ý.

Trong quá trình gia tăng liên kết, có nhiều bạn thường sử dụng các phần mềm tự động và gửi spam cho các blog. Đó là một phương pháp không tốt vì chúng ta có rất nhiều cách mang lại hiệu quả tốt hơn và không làm ảnh hưởng cho mọi người. Mình sẽ cung cấp chi tiết hơn cho mọi người trong các bài sau.

Nguồn Searchengineland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *