Bán backlink Guestpost hệ thống website nước ngoài

Hiện nay Dịch vụ backlink đang cố gắng mở rộng thêm nguồn backlink chất lượng không chỉ trong nước mà cả tìm kiếm nguồn backlink nước ngoài nhằm phục vụ tối đa cho anh em SEO có thể bao trùm thị trường, đa dạng nguồn backlink.

Yêu cầu bài viết tối thiểu 500 chữ và các bạn tự chuẩn bị gửi qua bên mình mỗi bài chèn 1 link

Tham khảo list site TẠI ĐÂY

Một số site có traffic lớn có mức giá riêng xem tại đây:

Sites  DA Traffic  Price.
http://articlebio.com                60 844K $205
https://allstarbio.com              49 1.54M $195
http://inspirationfeed.com          73 23.1K $150
https://marketbusinessnews.com      59 164K $160
http://baltimorepostexaminer.com    60 33.5K $155
http://www.trans4mind.com/          56 15.6K $120
https://www.atebits.com/            60 31.6K $145
https://t2conline.com/  52 9.5K $110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *